Grattis till alla vinnare och tack till alla som bidrog till årets näringslivsgala!

Vilken kväll! Vilka företagare och eldsjälar! Vilka AMB elever!
Och vilken lycka att bo och verka i Tingsryds kommun där sponsorer, samarbetspartners, AMB, kommunen och fem företagarföreningar jobbar tillsammans för att hylla ett fantastisk näringsliv!

Alla vinnare ser du på www.tingal.se.

Vi Företagares pris, Årets nätverkare gick till Pia Granstedt Söderling & Roger Söderling

Motivering:

Man kan helt enkelt inte prata om Älmeboda och Rävemåla utan att prata om Pia och Roger!

De är en sammanhållande kraft som med stort driv engagerar sig i bland annat Älmeboda Hembygdsförening med parken och våffelcaféet, Älmeboda byahusförening med sporthall, konferenslokal och gym, Älmeboda Sockenkommité, Nattvakten, Älmebodaboken och allehanda aktiviteter som tipspromenader, uppvaktning av nyinflyttade och Älmebodabladet. Samtidigt engagerar de sig också i Tingsryds hembygdskrets och Tingsryds Konst- och Hembygdsrunda.

Pia och Roger beskriver begreppet nätverkande bra när de pratar om att alla kugghjulen i Älmeboda socken (så som företag, föreningar, skola och invånare) påverkar varandra och att alla bidrar till helheten.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Pia och Roger för deras betydande engagemang och deras samarbete med alla som vill utveckla och samtidigt värna om traditioner. Deras insatser håller landsbygden levande både för oss som bor här och för besökare.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Posted on Categories .

Prao

Prao hjälper eleverna i deras framtida yrkesval och är samtidigt ett bra sätt att säkra företagets framtida kompetens.

Läs Svenskt Näringslivs tips och råd kring Prao.

Posted on Categories .

Bli en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många. Som medlem i Vi Företagare har du möjlighet att delta i en serie av tre fysiska seminarier med fokus på hur du attraherar, utvecklar och behåller personal för att bli en attraktiv arbetsgivare och trygga bolagets utveckling och tillväxt. Seminarierna arrangeras i samarbete med Almi Kronoberg och är kostnadsfria för dig.

Torsdag 15 sep 9-12 + lunch (vecka 37) Attrahera + Rekrytera

Torsdag 29 sep 9-12 + lunch (vecka 39) Utveckla + Behålla

Fredag 7 oktober 9-12 + lunch (vecka 40) Avveckla + summering

Posted on Categories .

Årets nätverkare

Lotta Brorsson

2021 var ett pandemins år och begreppet nätverkande tog sig nya former.

Lotta Brorsson nyttjade möjligheterna i sociala media för att skapa inspiration, energi och nya samarbeten. Hon såg till att inte bara lyfta den egna verksamheten men också kollegor, konkurrenter och andra aktörer som alla verkar för ett attraktivt Tingsryd.

Arbetet blev bra exempel på att nyttja redan existerande kontakter, att dela med sig – men också om att ta emot och be om hjälp.

En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Lotta Brorsson för hennes stora engagemang, initiativrikedom och positivitet.

Posted on Categories .

Ett starkt näringsliv för framtidens Tingsryd

Vi Företagares mission:

Att med kraften från driftiga, entreprenöriella smålänningar på redigt vis skapa ett företagsamt och attraktivt samhälle där företagare, medarbetare och invånare är stolta över att bo, verka och leva.

Där vi genom att våga tänka nytt, att samverka både brett och klurigt och genom att engagera oss bevisar att Tingsryd är en driven landsbygdskommun – och rätta valet för nyetableringar, bostadsbyggande och inflyttning.

/

Styrelsen jobbar ideellt och anser att vi som företagare har ett medansvar för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi göra skillnad genom att fungera som en viktig samarbetspartner och remissinstans till kommunen. Med dialog – en kontinuerlig relation baserat på ömsesidig respekt – kan vi påverka, driva förändrings- och utvecklingsarbete och förbättra näringslivsklimatet.

Styrelsen och vår verksamhetsledare jobbar aktivt med detta, men det är tillsammans med våra medlemsföretag som nätverk skapas, idéer uppstår och insikter sprids.

Därför ska du gå med i Vi Företagare:

För dig och ditt företag:
 • Du blir en del av en stark gemenskap som gör skillnad.
 • Du får möjligheten att nätverka med andra kunniga företagare, att utbyta erfarenheter, dela med dig och ge tillbaka.
 • Du lär känna andra företagare, potentiella nya samarbetspartners och kunder.
 • Du får tips, råd och kunskap rörande företagande genom vårt nyhetsbrev som också informerar om aktuella seminarier, kurser och möten.
 • Du får invitationer till nätverksmöten och evenemang. Vi vill att våra möten ska skapa personliga förtroendefulla relationer eftersom dessa skapar samverkan och affärer.
 • Du får möjlighet till samverkan, inspiration och kunskapsutbyten i våra nätverk:
 • I HR nätverket fokuserar vi på kompetensutveckling, ”retention” och rekrytering.
 • I Inköpsnätverket fokuserar vi på möjliga samverkansområden, lönsamhet och praktiska lösningar.
 • I produktionsnätverket fokuserar vi på optimering, produktion och logistik.
 • Andra relevanta nätverk startas efter behov.
 • Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara! För vissa är medlemskapet primärt ett sätt att stödja föreningens arbete.
 Tillsammans:
 • Skapar vi synergier mellan branscher – till allas fördel.
 • Har vi en gemensam röst som kan påverka kommunen och politikerna så näringslivsfrågor får en framträdande roll.
 • Stärker och präglar vi utvecklingen i kommunen. Inte bara i rena näringslivsfrågor, men också kring bostäder, attraktivitet och utbildningar.
 • Samverkar vi med skolor, vuxenutbildningen och bildningsförvaltning kring bland annat utbildningar, PRAO och mentorskap.
 • Samverkar vi med kommuns utvecklingsavdelning kring bland annat attraktivitet, bostadsförsörjning och näringslivsfrågor.
 • Är vi remissinstans till kommunen. Senast kring kommunens upphandlings- och inköpspolicy, näringslivsstrategi samt bostadsförsörjningspolicy.
 • Säkrar vi att medlemmarnas överordnade affärsmässiga utmaningar debatteras och vid behov förs vidare till kommunen eller annat relevant forum.
 • Skapar och berättar vi de goda historierna.
 • Sätter vi Tingsryds kommun på kartan som en attraktiv plats. Detta gynnar inte bara oss som företagare men bidrar också till kompetensförsörjningen och att flera vill etablera företag eller bosätta sig i kommun.

Läs mer

Posted on Categories .

Varför pendlar många till jobbet?

För Vi Företagare har kompetensförsörjning alltid varit en viktig del av föreningens arbete. Vi jobbar med det på flera sätt, bland annat genom samarbetet med skolan kring PRAO, företagsbesök och gymnasieutbildningar. Vi tipsar löpande om föreläsningar etc. om ämnet i nyhetsbrevet till medlemsföretagen och vi jobbar med frågan i HR-nätverket.

Kompetensförsörjning är inte bara rekrytering. Det handlar också om att behålla de anställda man redan har. Vi vet att det är lättare att byta arbete om man inte jobbar på samma ställe som man bor. Vi vet också att nyrekryteringar tar tid och att kostnaderna för rekrytering, introduktion samt inskolning av ny personal är hög.

När en medarbetare pendlar in till arbetet betyder det samtidigt att han/hon betalar skatt någon annan stans. Det betyder i sin tur förlorade skatteintäkter för kommunen. Skatteintäkter som kunde gå till skolor, omsorg, idrottsanläggningar med mera.

Med andra ord ser vi många fördelar med att få ett antal av de som i dagsläget pendlar in till Tingsryds kommun att flytta hit. (År 2020 rörde det sig om 1781 personer).

Nu har Vi Företagare gjort en enkät för att undersöka varför man väljer att pendla från en bostad i en annan kommun för att jobba i Tingsryds kommun och vad som skulle få dem att flytta till kommunen.

Svaren kommer hjälpa oss förstå hur vi – som en medlemsfinansierat företagarorganisation – kan samarbeta med Tingsryds kommun och andra organisationer i kommunen för att fler människor ska välja att flytta till vår kommun.

Posted on Categories .

Sociala Media

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

På Facebook delar vi senaste nytt från medlemsföretagen, spännande jobbmöjligheter och informerar om relevanta föreläsningar. Du hittar oss på Vi Företagare i Tingsryds kommun.

Posted on Categories .