Styrelse

Styrelsen 2022:

Tobias Fohlin, ordförande. Orthex Group. Tlf. 0705 85 40 37

Emma Elheim Karlsson, vice ordförande. Hallabro Elektriska. Tlf. 0477 55 551

Jimmy Olsson, Specialsnickeriet – ledamot. Tlf. 0702 81 51 55

Jennifer Carlsson, Almi – ledamot. Tlf. 0477 55 168

Mikael Jeansson, Tingsryds kommun – ledamot. Tlf. 0477 441 00

Jenny Svensgård, Korpalycke Fastighets AB – ledamot. Tlf. 0735 46 30 44

Sebastian Lodge, Amon AB – ledamot. Tlf. 070 522 59 54

Torsten Nilsson, Nelson Garden – suppleant

Linda Nilsson, Sparbanken Eken – suppleant

Anna Johansson, Tingsryds kommun – suppleant

Henrik Paulsson, Tingsryds kommun – adjungerad. Tlf. 0477 442 87

Valberedning:

Birgitta Johansson, Rolf Johanssons Schakt & Transport AB (sammankallande)

Camilla Lönquist-Roos, Sparbanken Eken

Anne Sommer, Vi Företagare (back-up)