Varför pendlar många till jobbet?

För Vi Företagare har kompetensförsörjning alltid varit en viktig del av föreningens arbete. Vi jobbar med det på flera sätt, bland annat genom samarbetet med skolan kring PRAO, företagsbesök och gymnasieutbildningar. Vi tipsar löpande om föreläsningar etc. om ämnet i nyhetsbrevet till medlemsföretagen och vi jobbar med frågan i HR-nätverket.

Kompetensförsörjning är inte bara rekrytering. Det handlar också om att behålla de anställda man redan har. Vi vet att det är lättare att byta arbete om man inte jobbar på samma ställe som man bor. Vi vet också att nyrekryteringar tar tid och att kostnaderna för rekrytering, introduktion samt inskolning av ny personal är hög.

När en medarbetare pendlar in till arbetet betyder det samtidigt att han/hon betalar skatt någon annan stans. Det betyder i sin tur förlorade skatteintäkter för kommunen. Skatteintäkter som kunde gå till skolor, omsorg, idrottsanläggningar med mera.

Med andra ord ser vi många fördelar med att få ett antal av de som i dagsläget pendlar in till Tingsryds kommun att flytta hit. (År 2020 rörde det sig om 1781 personer).

Nu har Vi Företagare gjort en enkät för att undersöka varför man väljer att pendla från en bostad i en annan kommun för att jobba i Tingsryds kommun och vad som skulle få dem att flytta till kommunen.

Svaren kommer hjälpa oss förstå hur vi – som en medlemsfinansierat företagarorganisation – kan samarbeta med Tingsryds kommun och andra organisationer i kommunen för att fler människor ska välja att flytta till vår kommun.

Posted on Categories .