Styrelse

Styrelsen 2021:

Anders Paulsson, ordförande, Jitech. Tlf. 0733 55 27 00

Emma Elheim Karlsson, vice ordförande, Hallabro Elektriska. Tlf. 0477 55 551

Denis Lodge, Amon AB – ledamot. Tlf. 0703 72 05 05

Tobias Fohlin, Trensums – ledamot. Tlf. 0705 85 40 37

Jimmy Olsson, Specialsnickeriet – ledamot. Tlf. 0702 81 51 55

Jennifer Carlsson, Autoverkstaden – ledamot. Tlf. 0477 55 168

Mikael Jeansson, Tingsryds kommun – ledamot. Tlf. 0477 441 00

Jenny Svensgård, Korpalycke Fastighets AB – ledamot. Tlf. 0735 46 30 44

Torsten Nilsson, Nelson Garden – suppleant

Linda Nilsson, Sparbanken Eken – suppleant

Anna Johansson, Tingsryds kommun – suppleant

Henrik Paulsson, Tingsryds kommun – adjungerad. Tlf. 0477 442 87

Valberedning:

Birgitta Johansson, Rolf Johanssons Schakt & Transport AB (sammankallande)

Camilla Lönquist, Sparbanken Eken

Anne Sommer, Vi Företagare (back-up)