Skola/Näringsliv

Ett bra samarbete mellan Skola och Näringsliv är centralt och Vi Företagare deltar aktivt i samverkansgruppen som jobbar för att öka samarbetet mellan skola och näringsliv. Detta är en del av vårt arbete med kompetensförsörjning.

Företagsbesök

Det är oerhört viktigt att vi som företagare har möjligheten att visa upp hur ”vår värld” ser ut. Både för lärare och elever!

Därför har vi under flera år erbjudet skolklasser möjligheten att söka bidrag till bussresor. År 2015 sökte vi genom samverkansgruppen 25.000 kr. från Sparbanken Eken, vilket vi glädjande fick. Pengarna har gjort att flera elever har fått möjlighet att få en inblick i vilka företag och vilka jobb som finns i Tingsryds kommun – och vad som krävs för att få anställning.

Vart annat år åker åk 5 & 6 på företagsbesök i kommunen och 21 april 2016 åkte alla grundskolalärare i kommunen på företagsbesök. Syftet var att ge lärarna en inblick i företagandet i kommunen, i yrken samt i vilka krav företagen ställer på framtida medarbetare. Dessa dager planeras av Samverkangruppen Skola/Näringsliv som också har gjort en översikt över företag i kommunen, som gärna tar emot besök av elever och lärare. Detta för att underlätte för lärarna så man framöver har uppgifter om vem som är kontaktperson på företaget, hur stora grupper man kan ta emot, vilka åldrar (från förskola till gymnasiet) och hur lång tid ett besök vanligtvis tar.

PRAO

Vi har i samarbete med SYV’er Lina Greek och utvecklingsavdelningen sett över PRAO veckan för eleverna i årskurs 9. Många elever i årskurs 9 vet inte vad de vill jobba med i framtiden och har därför svårt att hitta en lämplig PRAO-plats. Istället för att lägga ner PRAO:n beslöt vi att utveckla den. Därför hade eleverna i årskurs 9 hösten 2016 två alternativ när de gällde PRAO-veckan: Traditionell PRAO som de själva ordnade eller en vecka med studiebesök på företag, branschkunskap och möjlighet att testa på flera olika yrken. Syftet med den nya veckan var att eleverna skulle få kännedom om flera branscher samt företagen i Tingsryds kommun. Eleverna skulle lära sig vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden samt mängden av karriärvägar som finns. Samtidigt skulle eleverna få möjlighet att reflektera kring sig själv i förhållande till alternativen som finns inför deras kommande studie- och yrkesval.

Wasaskolan

Som en del av Vi Företagares satsning på skolan har vi under flera år delat ut Resekort till eleverna på Wasaskolans Teknikprogram, Industri-tekniska program, samt Vård- och omsorgsprogram. Detta är mycket uppskattat. Resekortet är en del av arbetet med att attrahera flera ungdomar att söka Wasaskolan och varje elev får ett Resekort laddad med 500 kronor.

Wasaskolan fick i början på 2016 mycket glädjande tillstånd av Skolverket att starta Teknikprogrammets fjärde år. Därmed fick eleverna möjlighet till en yrkesexamen: Gymnasieingenjör. Det är oerhört positivt och värdefullt att vi fick en gymnasie-ingenjörsutbildning med inriktning mot produktionsteknik och Vi Företagare kommer fortsatt att stötta upp om fjärde året ”T 4” på Wasaskolan bland annat genom att jobba för att lösa sommarjobb till de som läser till gymnasieingenjörer.

Linnéuniversitetet

Regionalt jobbar vi också med Linnéuniversitetet för att hejda kompetenstappet, så att fler studenter ska vilja stanna kvar i regionen efter avslutade studier. Detta görs bland annat genom företagsbesök för studenterna.