Näringslivsträffar

Vi försökar att se till att du som företagare har många möjligheter att träffa andra företagare, men också andra viktiga aktörer som skolor, universitetet, kommunen, och regionen.

För alla mötesplatser är det viktigaste att de används aktivt. Det är bra tillfällen att träffa andra företagare, hitta nya lokala samarbetspartners, få inspiration samt nätverka.

Under året arrangerar Vi Företagare i samarbete med Tingsryds kommun ett antal näringslivsträffar  med olika ämnen och fokus. Vi har haft en geografisk spridning på våra möten och har testat lunchmöten som ett alternativ för de som har svårt att delta på tidiga morgonmöten.

Näringslivsgalan i november är ett annat bra tillfälle att träffas, ha trevligt och fira alla företagsamma människor.

Samtliga träffar framgår av kalendern och information skickas dessutom ut via Vi Företagares nyhetsbrev.