Medlemmar

Vi Företagare jobbar aktivt och målmedvetet för att Tingsryds kommun ska vara ”Gräddhyllan” där det är attraktivt att bo, leva och verka.

Styrelsen jobbar ideellt och anser att vi som företagare har ett medansvar för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi göra skillnad genom att fungera som en viktig samarbetspartner och remissinstans till kommunen. Med dialog – en kontinuerlig relation baserat på ömsesidig respekt – kan vi påverka, driva förändrings- och utvecklingsarbete och förbättra näringslivsklimatet.

Styrelsen och vår verksamhetsledare jobbar aktivt med detta, men det är tillsammans med våra medlemsföretag som nätverk skapas, idéer uppstår och insikter sprids.

Läs mer om medlemskap under fliken ”Bli medlem”.