Kommande näringslivsstrategi

”Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner”.

Citat: Sveriges kommuner och landsting

Detta är en viktig insikt – både för politiker och för tjänstepersoner!

Vi Företagare har skickat in remissvar till kommunens kommande näringslivsstrategi och har dessutom begärt tillträde till Kommunstyrelsen innan denna fattar beslut om strategin.

Posted on Categories .