Techtank företagslunch i Olofström med fokus på exjobb (03/09/19)

Under lunchen den 3 september i Olofström hålls en presentation om examensarbete av representant från Blekinge Tekniska Högskola. Föredragen kommer behandla frågetecken som kan finnas som exempelvis: Vad är ett exjobb? Vem äger slutprodukten? Kan arbetet utföras under sekretess? Vad förväntas av dig som handledare? Vilket stöd kan du vänta dig från högskolan? Vilka krav och förväntningar kan ställas på studenterna? Hur kan din bransch dra nytta av exjobb?

Mer info och anmälan