Smålandslunch med företagsbesök på Trensum (18/10/19)

Svenskt Näringsliv, Företagarna och Almi bjuder tillsammans in till Smålandlunch med företagsbesök på Trensums kl. 11.30–13.30.

Vi arbetar tillsammans för att på olika sätt stärka regionens företag. På lunchen informeras respektive organisation om aktuella frågor och nyheter.

Vi besöker Trensums Food AB och får en intressant inblick i deras verksamhet och företagsresa.

Samtal om det lokala företagsklimatet i Tingsryds kommun. Vi tittar på resultatet i årets enkätundersökning och ranking.
Vad behöver förbättras i det lokala företagsklimatet? Hur kan vi uppnå dessa förbättringar, företag och kommun, tillsammans?

Smålandslunch är ett tillfälle för nätverkande, tillfälle att ge din input i våra frågor och samtala med kollegor och beslutsfattare i din kommun.

Anmälan

Din anmälan behöver vi senast den 18/10, vid behov av avanmälan kontakta marie.prick@svensktnaringsliv.se alt 0470-748401.