Företagsträff 29 maj på Korrö (29/05/19)

Välkommen på frukostmöte med fokus på besöksnäringen!

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Källa: Tillväxtverket.

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv och hållbar riktning utifrån Agenda 2030. Källa: SKL                    

Eddie Hansson, näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun, hälsar välkommen och Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare med inriktning mot besöksnäringen i Tingsryds kommun, berättar om kommunens arbete.

Medverkar gör dessutom Karin Malm, Destination Småland, Karin Nilsson, Destination Åsnen samt Ola Abrahamsson, Korrö som också visar runt på området.

Mötet äger rum kl. 7.30 – 9.00.

Det blir en härlig företagsträff med möjlighet till information, nätverkande och frukost.

Alla är välkomna! Ta gärna med en annan företagare eller en kollega!

Eftersom det är begränsat med platser är det bra om du anmäler dig så snart du kan. Anmäl dig här senast den 24 maj.

Vänligen uppge om du har några eventuella allergier vid anmälan.

Välkommen!

Tingsryds Kommun

 

Näringslivsträffarna är ett forum för näringslivet att nätverka och knyta kontakter. Dessutom får du som företagare ta del av de senaste nyheterna från kommunen och öppna diskussioner om utveckling och tillväxt i kommunen hålls.

Ofta hålls träffarna ute på företag för att ge dig som företagare en insikt i andra företags verksamheter.