Möte om upphandlingar specifikt för markentreprenader (11/09/19)

Nu bjuder kommunen in till ett möte med fokus på hur upphandlingarna av markentreprenader kan förbättras.

Kommunen kommer i ett senare skede att bjuda in till ett mera generellt möte om upphandlingar.

Det är viktigt att vi som företagare tar oss tid att ha en dialog med kommunen. Målet är så klart att vi får bättre upphandlingar med fler anbud, vilket gynnar både företag och kommunen

Vi hoppas därför att så många som möjligt deltar!

Datum: 11 september. Kl. 13.00-16.00. Plats: Tingsryd Resort

Anmälan till eddie.hansson@tingsryd.se eller 0477-441 77 senast 6 september.