Kickstarta ditt varumärkesarbete (03/12/19)

ALMI

Vill du veta hur du kan bygga ett starkt varumärke som stärker din position och gör att du säljer mer?

Vi människor vill förstå vad varumärken står för, för att kunna skapa en relation till dem. Nyckeln till starka varumärken är en väldefinierad och konsekvent utförd varumärkesstrategi, baserad på skillnaden mellan rationella och emotionella drivkrafter.

Välkommen på en inspirerande föreläsning varvat med workshops, där du får hjälp med att starta upp ditt varumärkesarbete. Fakta blandas med exempel från kända varumärken. Steg för steg går vi igenom de olika delarna i strategin, och du får börja med att bygga ditt önskade varumärke. Till din hjälp har du handboken Varumärkesreceptet och praktisk handledning.

FÖR VEM

Workshopen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur man bygger ett starkt varumärke, vad du ska tänka på vid marknadsföring, vill starta upp ditt varumärkesarbete och få handfast hjälp på vägen.

DET HÄR FÅR DU

· Handboken Varumärkesreceptet- en handbok som steg för steg hjälper dig med ditt varumärkesarbete.

· Insikter om hur varumärken fungerar och ett ramverk för varumärkestänkande som tydliggör kopplingen till kunderna

· Hur du kan dela in din marknad i kundgrupper och vad du ska göra för dem

· Reder ut varför ditt företags syfte är viktigare än din produkt

· Handleder hur du tar fram en vision som visar vart ditt företag är på väg

· Hjälper er att ta fram varumärkets kärnvärden som är grundbulten i företagets värderingar. Kärnvärdena vägleder allt och alla inom företaget.

· Kunskap om centrala beståndsdelar i ett varumärkeslöfte och möjlighet att börja arbeta genom ert löfte.

· Tips och råd hur du marknadsför ditt varumärke

Tid: 3 decmber kl 17:00-20:00
Plats: Almis lokaler på Kungsgatan 10 i Växjö.
Workshoppen är kostnadsfri men vid utebliven närvaro kommer du att debiteras 500 kr. Vi har ett begränsat antal platser!

 
Sista anmälningsdag den 2 december 2019