KARRIÄRDAG TEKNIK FÖR DATA/IT OCH TEKNIK STUDENTER (11/11/19)

Företag, organisationer och studenter inom teknik och data/it möts! Hösten 2019 går Karriärdag Teknik av stapeln den 11 november. Under dagen kommer mässa, seminarier, speeddating mm att erbjudas

Karriärdag Teknik är för både teknik- och data/it-studenter, dvs inkluderar det som tidigare gått under namnet Stora IT-kompetensdagen. Studenter i Kalmar erbjuds buss till Växjö.

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen.
Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Preliminärt program
9.30-14 Mässa med utställare, speeddating, cv-granskning.
14-ca 15 Föreläsningar/workshops

Läs mer HÄR