Inspirerande föreläsning med Jan Gunnarsson (23/10/20)

Nedan hittar du en inbjudan till en inspirerande föreläsning, som kommer att äga rum för företagare, anställda, tjänstemän, politiker och andra, som gärna vill att vi i Tingsryds kommun är duktiga på värdskap och samverkan.

Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan Gunnarsson en av landets mest anlitade föreläsare. Du kanske redan har läst en av hans böcker, men vill du veta mera om Jan och hans värdskapsfilosofi kan du antigen gå in på https://jangunnarsson.com/home/ eller se denna lilla filmen: https://youtu.be/udppdW98XR4.

För din del är det fredagen 23 oktober kl. 10-11.30 som gäller! Kom ihåg att anmäla dig – och anmäl också gärna en eller flera kollegor! Föreläsningen genomförs online via Zoom.

Föreläsningen är en av höstens aktiviteter som arrangeras i projektet Pilotinsatser för besöksnäring, industri och platsens attraktivitet, där Tingsryd är pilotkommun. Föreläsningen är kostnadsfri och finansieras av Tillväxtverket.

Välkommen!!

Föreläsning Jan Gunnarsson Tingsryd_2020-10-23