Inköpsnätverk (13/01/20)

Välkommen på Inköpsnätverksmöte på Holtab kl. 8.00 – 10.00!

Anmälan till Anne Sommer på kontor@viforetagare.com