HR nätverksmöte (25/11/20)

HR nätverket träffas digitalt kl. 8.00-10.00.

HR nätverket är för de som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra företag. Nätverket ska ge möjlighet att knyta nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området.

Är du intresserat? Kontakta gärna Anne Sommer