HR nätverksmöte 23 maj (23/05/19)

Välkommen till HR nätverksträff kl. 8.00 -10.00!

Intresserat? Kontakta Anne Sommer

 

Ett nätverk för de som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra företag. Nätverket ger möjlighet att knyta nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området.

Nätverket är endast öppet för de som arbetar aktivt med HR på företaget och som jobbar på ett företag i Tingsryds kommun. Vi anser att HR nätverket är en viktig del av arbetet med kompetensförsörjning.

Medlemskapet i nätverket ger:

  • Inspiration till nya idéer
  • Erfarenhetsutbyte
  • Ökad kompetens via intressanta föredragshållare
  • Breddat nätverk