Försprång – Kronobergs-företagen och trenderna i omvärlden (18/09/19)

Almi arrangerar Försprång:

Digital transformation, globalisering och hållbar utveckling, samt många andra omvärldsförändringar skapar helt nya förutsättningar och risker, som utmanar traditionella lösningar i alla verksamheter.

Men med en strategisk omvärldsanalys, som i ett tidigt skede fångar upp både förväntade och oväntade trender och signaler, går det att skaffa försprång och använda denna omvärldsutveckling som en konkurrensfördel.

Ur innehållet:
– Hur skaffar jag mig försprång med hjälp av strategisk omvärldsanalys?
– Omvärldskartan hösten 2019 – vilka är de viktigaste omvärldssignalerna för dig som företagare?
– Digital transformation och hållbar utveckling påverkar allt.
– Morgondagens kompetens – en nyckelfråga för varje företag.
– Ditt företag och omvärldssignalerna – några avslutande reflektoner.

Bengt Wahlström är fil lic. civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker om framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Han senaste bok heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digital världen”. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Läs mer på hans hemsida www.trender.net.

Almi bjuder på kaffe och frukostfralla. Begränsat antal platser.
Vid missad avanmälan debiteras 500 kr

Anmälan HÄR