Framtidsspaning

20 april kan du få internationell inspiration och kunskap – på hemmaplan!

Tingsryds kommun inbjuder till konferens och workshop i syfte att utifrån svensk och internationell forskning ge bidrag till möjliga utvecklingsvägar för Tingsryd och indirekt andra kommuner i regionen.

Tillsammans med inbjudna forskare kommer representanter för olika verksamheter i kommunen och regionen tillsammans med deltagarna före en aktiv och kvalificerad diskussion.

Under dagen har du möjlighet att lyssna på bland annat Dr Herrschel från Westminister University London, som forskar om den pågående utvecklingen till allt starkare cityregioner som exempelvis Öresund – och hur det kan påverka vi som befinner oss på avstånd från starka centra.

Se hela programmet här och köp biljetter här.

Du är mycket välkommen att ta med en kollega eller samarbetspartner.

 

Posted on Categories .

Kommande näringslivsstrategi

”Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner”.

Citat: Sveriges kommuner och landsting

Detta är en viktig insikt – både för politiker och för tjänstepersoner!

Vi Företagare har skickat in remissvar till kommunens kommande näringslivsstrategi och har dessutom begärt tillträde till Kommunstyrelsen innan denna fattar beslut om strategin.

Posted on Categories .

Posted on Categories .

GDPR / Dataskyddsförordningen

Behandlar du personuppgifter?

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Läs mera på Datainspektionens hemsida,

där du också hittar denna guide: Dataskydd – Bättre regler för små företag

samt enkla grunder i dataskydd: enkel-kurs-dataskydd GDPR

 

Posted on Categories .

Grattis till alla vinnare!

Tack till alla som var med och gjorde Galan till ett festligt firande av näringslivet i Tingsryds kommun – och ett stort grattis till alla vinnare!

ÅRETS NÄTVERKARE 2017:
Delades ut av Vi Företagare tillsammans med Handelsbanken och går till en person som är en tillgång för Tingsryds utveckling.

Jimmy Olsson (Specialsnickeriet) har aktivt valt och är positiv till att nätverka, t ex på frukostmöten och bostadsmöten. Han är med i Vi Företagares inköpsnätverk och samverkar dessutom genom sitt företag med Teknikcollege. Jimmy är mån om att Tingsryd ska vara en attraktiv kommun och genom Almis utvecklings-program Växarena har han även synts regionalt.

ÅRETS FÖRETAGARE 2017:
Delades ut av Företagarna i samarbete med Swedbank och går till en företagare som är en god ambassadör för företagandet.

Årets Företagare 2017 i Tingsryd kommun är Jenny Svensgård och Anders Ericsson, Korpalycke Fastighets AB, som visat att allt är möjligt även i en liten by. Med stort mod, företagsamhet och en känsla för kundens behov så har de haft god ekonomisk utveckling. De skapar möjligheter för affärsverksamhet och vackra miljöer för andra människor att leva och verka i. Detta samhällsengagemang ger bränsle till vår byggd. Att inte bara skapa nytt utan att bevara kulturarvet i sin företagsamhet kräver stort fokus på att förverkliga sin egen idé och att vara en sann entreprenör.

ÅRETS NYFÖRETAGARE 2017:
Delades ut av Sparbanksstiftelserna och ges till en nyföretagare som verkligen lyckats de senaste åren.

Stan Weyns, Biolectric Sweden AB, får priset för att man lyckats ta sig igenom svårigheten att etablera sig i ett nytt land och samtidigt framgångsrikt kombinerat modernt miljötänk med en uppsida för företagets kunder som innebär elektriskt oberoende och självförsörjning.

ÅRETS GRÖNA FÖRETAG 2017:
Delades ut av LRF och ges till en företagare inom de gröna näringarna.

Kent Algotsson har en positiv anda och ser möjligheter i allt. Tillsammans med kompanjonen Niklas, en ung och hungrig entreprenör, som även han ser möjlighet i allt, driver han en varierande verksamhet med köttproduktion och maskintjänster som huvudsyssla. Kanske är detta ett sätt för en yngre generation att kunna växa in i ett lantbruksföretag. De gör ett jättestort jobb för bygden med engagemang inom fiberutbyggnad och skollokaler, reseledare m.m.

ÅRETS MERA TINGSRYDS STIPENDIAT 2017:
Smålandsposten delar ut ett stipendium på 6.000 kr till person/personer eller organisation som gjort något EXTRA för eller i Tingsryds kommun under 2017.

Eva och Lennart Arnesson, arrangörer av Hensmåla Triathlon. För att de med blott, svett och tårar uppmanar till rörelse för de som inte längre kan röra sig. För att de med stor ideell kraft engagerar en hel bygd. För att de år efter år förmått oss att simma, cykla och springa mot varandra och framför allt med varandra i kampen mot folksjukdomen ALS.

ÅRETS BUTIK 2017:
Delades ut av Tingsryds Handel och går till en butik som har det lilla extra.
Ett för året nytt pris tilldelades ”Med Känsla för ditt ego” motiveringen löd: Här får man vardagslyx med guldkant, de är professionella med stor kundfokus.

ÅRETS GESÄLL- OCH MÄSTARBREV 2017:
Delades ut av Företagarna till de som avlagt och klarat Gesällprov och Mästarprov i Tingsryds kommun. I år fick  Nellie Isaksson Gesällbrev och Lotta Engström fick sitt Mästarbrev. Både jobbar på ”Med Känsla för ditt ego”.

Posted on Categories .

Höstfest i Tingsryd med öppet hus

Vi Företagare och Tingsryds Handel i samarbete med Wasaskolan, Jitech, Specialsnickeriet och Orthex (Hammarplast) vill under lördag 7 oktober informera om hur framtiden ser ut inom industrisektorn i allmänhet och för företagen i Tingsryd i synnerhet.

Vi vågar påstå att vi har en världens modernaste maskinparker och förmodligen bland de mest kompetente medarbetarna i sydostregionen.

Vi ser i dagsläget att det är brist på kvalificerade medarbetare och att bristen ökar framåt samt att vi behöver rekrytera fler tjejer till teknikföretagen. Av bland annat dessa anledningar är vi aktiva inom Teknikcollege, Wasaskolans Industritekniska program, Teknikprogram och TE4 Gymnasieingenjörsutbildning. Med aktiv syftas att vi är med och påverkar utbildningsinnehåll, lärare och elever för att de ska erhålla en utbildning med så hög kvalitet som möjligt, dvs. målet är att eleverna skall vara anställningsbara efter avslutande studier.

Av erfarenhet vet vi att de studenter som kommer från Wasaskolan i allmänhet har hög kunskap och kvalitet vilket förenklar rekryteringen avsevärt. Wasaskolan, Jitech, Specialsnickeriet och Orthex bjuder därför in årskurs 8 och 9 elever med förälder på öppet hus där man informerar om framtiden samt ger en uppfattning om hur moderna industriföretag inom områdena plast, trä och metall ser ut.

På Wasaskolan informeras om Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Gymnasieingenjörsutbildningen och de nya valbara kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik samt övriga program på Wasaskolan som Naturvetenskapliga programmet, Barn och Fritidsprogrammet, Vård och Omsorgsprogrammet och Samhällsvetenskapliga programmet. Under öppet hus finns elever och personal tillgängliga för att svara på frågor kring utbildningen och framtidsutsikter.

Öppet hus lördag 7 oktober på:
Jitech Kl. 9.00 – 14.00
Specialsnickeriet AB – Tingsryd Kl. 10.00 – 14.00
Wasaskolan i Tingsryd Kl. 10.00 – 13.00
Orthex Kl. 10.00 – 14.00

Vi Företagare finns på Storgatan lördag kl. 10.00 – 14.00. Välkommen!

Posted on Categories .

Nomineringar till Årets nätverkare

Nu är det snart dags att nominera till alla priser som kommer att delas ut på Näringslivsgalan 10 november. Inte minst till Vi Företagares pris:

Årets nätverkare

Vi nätvärker varje dag – antigen medvetet eller utan att fundera synnerligen på det. När vi träffas, pratar i telefon, skriver mails mm.

Ett nätverk kan ge inspiration, energi, nya kontakter/kunder /samarbetspartner och på sikt ge ökat intjäning eller reducerade kostnader.

Nätverk är inte om hur många man känner men mera om vem man känner. Oftast tänker man på nätverk som ett sätt att bygga nya relationer men att nyttja redan eksisterande kontakter kan oftast vara lika nyttigt om inte mera.

Nätverk är i själva verket både om att vara bra på att dela med sig av erfarenheter, kunskaper och kontakter – men också om att ta emot och be om hjälp.

En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och detta vill Vi Företagare gärna uppmärksamma med priset som Årets nätverkare!

Kriterier för nominering:

  • Ha ett stort nätverk och aktivt använda detta
  • Aktivt delta i lokala möten och evenemang
  • Vara känd av många företagare lokalt men också gärna regionalt
  • Vara drivande och positiv
  • Aktivt medverka till att Tingsryd är ett attraktivt ställe att driva företag
  • Aktivt hjälper andra och delar med sig.

Hur nominerar du?

Skicka ett mejl till kontor@viforetagare.com med en enkel motivering senast 9 oktober.

Posted on Categories .

Företagarfrukost

Välkommen till en trevlig Företagarfrukost, torsdag 7 september kl 07.30-09.00.

Denna gång presenterar ”Nya” Utvecklingsavdelningen på kommunen sig. Om hur man tänker arbeta för näringslivet i kommunen, vem du som företagare kan vända dig till med funderingar med mera.

Företagarfrukostar- och luncher är en möjlighet för alla i kommunens näringsliv att nätverka och knyta kontakter. Man får ta del av de senaste nyheterna från kommunen, näringslivet samt regionen. Vi vill öppna för diskussioner om utveckling och tillväxt i kommunen.

Vi träffas denna gång på Holtab i Tingsryd, där vi bjuder på frukost.

Ta gärna med en kollega, anmälan görs till utveckling@tingsryd.se senast den femte september.

Se mer information i inbjudan. Företagarfrukostinbjudan

VÄLKOMMEN!

 

Posted on Categories .

Så påverkar nya dataskyddsförordningen GDPR ditt företag

Tisdag 29 augusti september
Klockan 12.00-13.30 (med frivillig lunch till självkostnadspris från kl. 11.00).

Det är hög tid för alla företag att börja förbereda sig inför den nya personuppgiftslagstiftningen, GDPR, som börjar gälla fullt ut 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller ett stort antal nya regler och företag som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till fyra procent av omsättningen.

Jonas Axelsson och Kerstin Eifrem från advokatbyrån RosholmDell ger en sammanfattning av de viktigaste förändringarna och konkreta tips på hur ni kan påbörja ert arbete mot att följa lagstiftningen.

Du får även lyssna till Sven-Åke Albertsson som är senior projektledare med bred erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Han har under många år arbetat med både mjuk- och hårdvaruprojekt med stora som små kunder, exempelvis IKEA, Ericsson, FMV, med flera.

Brofästet Hotell & Konferens, Kalmarsundsalen, Kalmar

Anmäl dig här >

Föredraget ingår i seminiarieserien Digitala Affärer och är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

Kalmar Science Park

Posted on Categories .