Ett starkt näringsliv för framtidens Tingsryd

Vi Företagares mission:

Att med kraften från driftiga, entreprenöriella smålänningar på redigt vis skapa ett företagsamt och attraktivt samhälle där företagare, medarbetare och invånare är stolta över att bo, verka och leva.

Där vi genom att våga tänka nytt, att samverka både brett och klurigt och genom att engagera oss bevisar att Tingsryd är en driven landsbygdskommun – och rätta valet för nyetableringar, bostadsbyggande och inflyttning.

/

Styrelsen jobbar ideellt och anser att vi som företagare har ett medansvar för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi göra skillnad genom att fungera som en viktig samarbetspartner och remissinstans till kommunen. Med dialog – en kontinuerlig relation baserat på ömsesidig respekt – kan vi påverka, driva förändrings- och utvecklingsarbete och förbättra näringslivsklimatet.

Styrelsen och vår verksamhetsledare jobbar aktivt med detta, men det är tillsammans med våra medlemsföretag som nätverk skapas, idéer uppstår och insikter sprids.

Därför ska du gå med i Vi Företagare:

För dig och ditt företag:
 • Du blir en del av en stark gemenskap som gör skillnad.
 • Du får möjligheten att nätverka med andra kunniga företagare, att utbyta erfarenheter, dela med dig och ge tillbaka.
 • Du lär känna andra företagare, potentiella nya samarbetspartners och kunder.
 • Du får tips, råd och kunskap rörande företagande genom vårt nyhetsbrev som också informerar om aktuella seminarier, kurser och möten.
 • Du får invitationer till nätverksmöten och evenemang. Vi vill att våra möten ska skapa personliga förtroendefulla relationer eftersom dessa skapar samverkan och affärer.
 • Du får möjlighet till samverkan, inspiration och kunskapsutbyten i våra nätverk:
 • I HR nätverket fokuserar vi på kompetensutveckling, ”retention” och rekrytering.
 • I Inköpsnätverket fokuserar vi på möjliga samverkansområden, lönsamhet och praktiska lösningar.
 • I produktionsnätverket fokuserar vi på optimering, produktion och logistik.
 • Andra relevanta nätverk startas efter behov.
 • Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara! För vissa är medlemskapet primärt ett sätt att stödja föreningens arbete.
 Tillsammans:
 • Skapar vi synergier mellan branscher – till allas fördel.
 • Har vi en gemensam röst som kan påverka kommunen och politikerna så näringslivsfrågor får en framträdande roll.
 • Stärker och präglar vi utvecklingen i kommunen. Inte bara i rena näringslivsfrågor, men också kring bostäder, attraktivitet och utbildningar.
 • Samverkar vi med skolor, vuxenutbildningen och bildningsförvaltning kring bland annat utbildningar, PRAO och mentorskap.
 • Samverkar vi med kommuns utvecklingsavdelning kring bland annat attraktivitet, bostadsförsörjning och näringslivsfrågor.
 • Är vi remissinstans till kommunen. Senast kring kommunens upphandlings- och inköpspolicy, näringslivsstrategi samt bostadsförsörjningspolicy.
 • Säkrar vi att medlemmarnas överordnade affärsmässiga utmaningar debatteras och vid behov förs vidare till kommunen eller annat relevant forum.
 • Skapar och berättar vi de goda historierna.
 • Sätter vi Tingsryds kommun på kartan som en attraktiv plats. Detta gynnar inte bara oss som företagare men bidrar också till kompetensförsörjningen och att flera vill etablera företag eller bosätta sig i kommun.

Läs mer

Posted on Categories .