Bli en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många. Som medlem i Vi Företagare har du möjlighet att delta i en serie av tre fysiska seminarier med fokus på hur du attraherar, utvecklar och behåller personal för att bli en attraktiv arbetsgivare och trygga bolagets utveckling och tillväxt. Seminarierna arrangeras i samarbete med Almi Kronoberg och är kostnadsfria för dig.

Torsdag 15 sep 9-12 + lunch (vecka 37) Attrahera + Rekrytera

Torsdag 29 sep 9-12 + lunch (vecka 39) Utveckla + Behålla

Fredag 7 oktober 9-12 + lunch (vecka 40) Avveckla + summering

Posted on Categories .