Nominera till Årets Nätverkare

Nu är det dags att nominera till alla priser som kommer att delas ut på Näringslivsgalan 9 november. Inte minst till Vi Företagares pris: Årets Nätverkare

Vi nätverker varje dag – antigen medvetet eller utan att fundera synnerligen på det. När vi träffas, pratar i telefon, skriver mails mm.

Ett nätverk kan ge inspiration, energi, nya kontakter/kunder/ samarbetspartner och på sikt ge ökat intjäning eller reducerade kostnader.

Nätverk är inte om hur många man känner men mera om vem man känner. Oftast tänker man på nätverk som ett sätt att bygga nya relationer men att nyttja redan eksisterande kontakter kan oftast vara lika nyttigt om inte mera.

Nätverk är i själva verket både om att vara bra på att dela med sig av erfarenheter, kunskaper och kontakter – men också om att ta emot och be om hjälp.

En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och detta vill Vi Företagare gärna uppmärksamma med priset som Årets nätverkare!

Kriterier för nominering:

 • Ha ett stort nätverk och aktivt använda detta
 • Aktivt delta i lokala möten och evenemang
 • Vara känd av många företagare lokalt men också gärna regionalt
 • Vara drivande och positiv
 • Aktivt medverka till att Tingsryd är ett attraktivt ställe att driva företag
 • Aktivt hjälpar andra och delar med sig.

Hur nominerar du?

Skicka ett mejl till kontor@viforetagare.com med en enkel motivering senast 26 oktober.

Läs mera om galan, se vilka andra priser du kan nominera till – och anmäl dig  HÄR

Posted on Categories .

En Smart Framtid

Vi tipsar om Svenska ESF-rådets och Socialfondens nya podd, En Smart Framtid, där de djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till deras områden.

Här får du möta experter, forskare och kunniga företrädare och lyssna till deras reflektioner kring nya rapporter och analyser. Ämnen är bla.:

 • Äldre i arbetslivet. I första avsnittet av En smart framtid pratar man om äldre i arbetslivet. Livslängden bland svenskar ökar och med det kommer förslag om höjd pensionsålder. Om alla ska bli 100 år, kan vi då träda in på arbetsmarknaden vid 28 och ut när vi är 65? Samtidigt visar undersökningar att ålder blir en negativ faktor för arbetssökande redan från fyllda 40 år.
 • Lika rättigheter och möjligheter. Om hur #metoo visade på hur utbredd diskriminering är, och om lyckade projekt för att minska diskriminering i arbetslivet.
 • Digitalisering. Vad för utvecklingen av robotar och AI med sig? Försvinner jobben eller kommer det kanske nya arbetsuppgifter? Hur kommer vårt framtida yrkesliv se ut?
 • Utblick 2050. 2 av 3 barn som börjar skolan till hösten kommer i framtiden att arbeta inom yrken som idag ännu inte existerar. Hur rustar man den kommande arbetskraften inför detta, och vems är ansvaret?
 • Integration. Besök på Järvaveckan och samtal om integration med Sahhanim Yildiz Cernvall och Andrea Bengtsson från det lyckade integrationsprojektet YFI.
 • Ekologisk hållbarhet. Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC och Fredrik Moberg, kommunikationsrådgivare vid Stockholm Resilience Centre pratar om hur företag kan arbeta mer hållbart, både ekologiskt och socialt.
 • Näringsliv och breddad rekrytering. Vi lever i ett samhälle där vi inom flera yrkesområden skriker efter personal samtidigt som många människor, som av olika anledningar tillhör en mer utsatt grupp, går utan arbete. Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells och Farzad Golchin, VD på Novare Potential delar med sig av tankar och goda idéer om hur vi kan få in dessa människor i arbetslivet.

Flera avsnitt kommer. Länk till hemsidan

Med önskan om en skön sommar!

Posted on Categories .

Glad midsommar

Vi vill önska alla en riktig trevlig midsommar!

Posted on Categories .

Bli rådgivare för ett UF-företag

Att vara rådgivare till ett UF-företag är både lärorikt och roligt. Så kan du göra en insats för unga människor.

Med din erfarenhet från arbetslivet är du en viktig tillgång för UF-företagarna och genom ditt engagemang får eleverna inblick i näringslivet och tillgång till en rad nyttiga kontakter.

Huvudansvaret för företaget har UF-företagarna själva, men tillsammans med dig har de bättre förutsättningar för att lyckas med sitt företag.

I rådgivarrollen ingår:

 • Att vara tillgänglig för UF-företaget
 • Att skapa förståelse för olika funktioner och roller i ett företag
 • Att förmedla kunskap inom ditt område
 • Att förmedla kontakter
 • Att följa UF-företagets ekonomiska utveckling
 • Att vara delaktig i UF-företagets utvärdering
 • Att stödja och hjälpa UF-företaget inför mässor och tävlingar

Läs mera – och anmäl ditt intresse

Posted on Categories .

Framtidsspaning

20 april kan du få internationell inspiration och kunskap – på hemmaplan!

Tingsryds kommun inbjuder till konferens och workshop i syfte att utifrån svensk och internationell forskning ge bidrag till möjliga utvecklingsvägar för Tingsryd och indirekt andra kommuner i regionen.

Tillsammans med inbjudna forskare kommer representanter för olika verksamheter i kommunen och regionen tillsammans med deltagarna före en aktiv och kvalificerad diskussion.

Under dagen har du möjlighet att lyssna på bland annat Dr Herrschel från Westminister University London, som forskar om den pågående utvecklingen till allt starkare cityregioner som exempelvis Öresund – och hur det kan påverka vi som befinner oss på avstånd från starka centra.

Se hela programmet här och köp biljetter här.

Du är mycket välkommen att ta med en kollega eller samarbetspartner.

 

Posted on Categories .

Kommande näringslivsstrategi

”Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner”.

Citat: Sveriges kommuner och landsting

Detta är en viktig insikt – både för politiker och för tjänstepersoner!

Vi Företagare har skickat in remissvar till kommunens kommande näringslivsstrategi och har dessutom begärt tillträde till Kommunstyrelsen innan denna fattar beslut om strategin.

Posted on Categories .

Posted on Categories .

GDPR / Dataskyddsförordningen

Behandlar du personuppgifter?

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Läs mera på Datainspektionens hemsida,

där du också hittar denna guide: Dataskydd – Bättre regler för små företag

samt enkla grunder i dataskydd: enkel-kurs-dataskydd GDPR

 

Posted on Categories .

Grattis till alla vinnare!

Tack till alla som var med och gjorde Galan till ett festligt firande av näringslivet i Tingsryds kommun – och ett stort grattis till alla vinnare!

ÅRETS NÄTVERKARE 2017:
Delades ut av Vi Företagare tillsammans med Handelsbanken och går till en person som är en tillgång för Tingsryds utveckling.

Jimmy Olsson (Specialsnickeriet) har aktivt valt och är positiv till att nätverka, t ex på frukostmöten och bostadsmöten. Han är med i Vi Företagares inköpsnätverk och samverkar dessutom genom sitt företag med Teknikcollege. Jimmy är mån om att Tingsryd ska vara en attraktiv kommun och genom Almis utvecklings-program Växarena har han även synts regionalt.

ÅRETS FÖRETAGARE 2017:
Delades ut av Företagarna i samarbete med Swedbank och går till en företagare som är en god ambassadör för företagandet.

Årets Företagare 2017 i Tingsryd kommun är Jenny Svensgård och Anders Ericsson, Korpalycke Fastighets AB, som visat att allt är möjligt även i en liten by. Med stort mod, företagsamhet och en känsla för kundens behov så har de haft god ekonomisk utveckling. De skapar möjligheter för affärsverksamhet och vackra miljöer för andra människor att leva och verka i. Detta samhällsengagemang ger bränsle till vår byggd. Att inte bara skapa nytt utan att bevara kulturarvet i sin företagsamhet kräver stort fokus på att förverkliga sin egen idé och att vara en sann entreprenör.

ÅRETS NYFÖRETAGARE 2017:
Delades ut av Sparbanksstiftelserna och ges till en nyföretagare som verkligen lyckats de senaste åren.

Stan Weyns, Biolectric Sweden AB, får priset för att man lyckats ta sig igenom svårigheten att etablera sig i ett nytt land och samtidigt framgångsrikt kombinerat modernt miljötänk med en uppsida för företagets kunder som innebär elektriskt oberoende och självförsörjning.

ÅRETS GRÖNA FÖRETAG 2017:
Delades ut av LRF och ges till en företagare inom de gröna näringarna.

Kent Algotsson har en positiv anda och ser möjligheter i allt. Tillsammans med kompanjonen Niklas, en ung och hungrig entreprenör, som även han ser möjlighet i allt, driver han en varierande verksamhet med köttproduktion och maskintjänster som huvudsyssla. Kanske är detta ett sätt för en yngre generation att kunna växa in i ett lantbruksföretag. De gör ett jättestort jobb för bygden med engagemang inom fiberutbyggnad och skollokaler, reseledare m.m.

ÅRETS MERA TINGSRYDS STIPENDIAT 2017:
Smålandsposten delar ut ett stipendium på 6.000 kr till person/personer eller organisation som gjort något EXTRA för eller i Tingsryds kommun under 2017.

Eva och Lennart Arnesson, arrangörer av Hensmåla Triathlon. För att de med blott, svett och tårar uppmanar till rörelse för de som inte längre kan röra sig. För att de med stor ideell kraft engagerar en hel bygd. För att de år efter år förmått oss att simma, cykla och springa mot varandra och framför allt med varandra i kampen mot folksjukdomen ALS.

ÅRETS BUTIK 2017:
Delades ut av Tingsryds Handel och går till en butik som har det lilla extra.
Ett för året nytt pris tilldelades ”Med Känsla för ditt ego” motiveringen löd: Här får man vardagslyx med guldkant, de är professionella med stor kundfokus.

ÅRETS GESÄLL- OCH MÄSTARBREV 2017:
Delades ut av Företagarna till de som avlagt och klarat Gesällprov och Mästarprov i Tingsryds kommun. I år fick  Nellie Isaksson Gesällbrev och Lotta Engström fick sitt Mästarbrev. Både jobbar på ”Med Känsla för ditt ego”.

Posted on Categories .