Skola/Näringsliv

Ett bra samarbete mellan Skola och Näringsliv är centralt och Vi Företagare deltar aktivt i samverkansgruppen som jobbar för att öka samarbetet mellan skola och näringsliv. Detta är en del av vårt arbete med kompetensförsörjning.

Vi är en given samarbetspartner vid PRAO, mentorskap, företagsbesök mm. Företagsbesöken har en särskilt vikt eftersom dessa skapar kunskap och förståelse för företagen i kommunen bland elever, lärare och vårdnadshavare.