Nätverk

I HR nätverket och Inköpsnätverket har vi fokus på yrket.

HR Nätverket

Tanken är att vi skapar ett nätverk för de som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra företag. Nätverket ska ge möjlighet att knyta nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området.

Nätverket är endast öppet för de som arbetar aktivt med HR på företaget och som jobbar på ett företag i Tingsryds kommun. Vi anser att HR nätverket blir en viktig del av arbetet med kompetensförsörjning.

Medlemskapet i nätverket ger:

  • Inspiration till nya idéer
  • Erfarenhetsutbyte
  • Ökad kompetens via intressanta föredragshållare
  • Breddat nätverk

Inköpsnätverket

Tanken är att vi skapar ett nätverk för de som arbetar med inköp och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra företag. Nätverket ska ge möjlighet att knyta nya kontakter och se över möjliga samverkansområden med målet att förbättra inköpen – exempelvis via smidigare upphandlingar eller ett bättre pris.

Nätverket är endast öppet för de som arbetar aktivt med inköp på företaget och som jobbar på ett företag i Tingsryds kommun.

Medlemskapet i nätverket ger dig:

  • Inspiration till nya idéer
  • Erfarenhetsutbyte
  • Ökad kompetens via intressanta föredragshållare (exempelvis försäkringsmäklare)
  • Möjlighet för ökat lönsamhet
  • Breddat nätverk

Vi inser att tid oftast är en bristvara, men vi tror att inköpsnätverket är en bra investering både för inköparen personligen och ekonomiskt för företaget.

Generellt har vi med oss en lokal aspekt och det är viktigt att ha fokus på att nätverket gynnar både små och stora företag.