Årets nätverkare

Varje år delar Vi Företagare ut priset Årets nätverkare.

Vi nätverker varje dag – antigen medvetet eller utan att fundera synnerligen på det. När vi träffas, pratar i telefon, skriver mails mm. Ett nätverk kan ge inspiration, energi, nya kontakter/kunder/ samarbetspartner och på sikt ge ökat intjäning eller reducerade kostnader.

Nätverk är inte om hur många man känner men mera om vem man känner. Oftast tänker man på nätverk som ett sätt att bygga nya relationer men att nyttja redan eksisterande kontakter kan oftast vara lika nyttigt om inte mera. Nätverk är i själva verket både om att vara bra på att dela med sig av erfarenheter, kunskaper och kontakter – men också om att ta emot och be om hjälp.

En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och detta vill Vi Företagare gärna uppmärksamma med priset som Årets Nätverkare!

Kriterier för nominering:

  • Ha ett stort nätverk och aktivt använda detta
  • Aktivt delta i lokala möten och evenemang
  • Vara känd av många företagare lokalt men också gärna regionalt
  • Vara drivande och positiv
  • Aktivt medverka till att Tingsryds kommun är ett attraktivt ställe att driva företag
  • Aktivt hjälpar andra och delar med sig.

Årets nätverkare 2021

Lotta Brorsson

2021 var ett pandemins år och begreppet nätverkande tog sig nya former.

Lotta Brorsson nyttjade möjligheterna i sociala media för att skapa inspiration, energi och nya samarbeten. Hon såg till att inte bara lyfta den egna verksamheten men också kollegor, konkurrenter och andra aktörer som alla verkar för ett attraktivt Tingsryd.

Arbetet blev bra exempel på att nyttja redan existerande kontakter, att dela med sig – men också om att ta emot och be om hjälp.

En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Lotta Brorsson för hennes stora engagemang, initiativrikedom och positivitet.

Årets nätverkare 2020

Ordförande för 122:an Lantliv & Design Ann-Charlotte Olsson

122:an Lantliv & Design

Företagarna i 122:an Lantliv & Design är drivna och positiva representanter för den småländska småföretagarandan. Antalet kreativa företag har ökat stadigt sedan starten för 10 år sedan och man har förmågan att knyta till sig nya företag utan att se till kommungränser.

122:an Lantliv & Design symboliserar begreppet nätverkande. Man stöttar varandra, delar erfarenheter och får stort genomslag med en gemensam marknadsföring.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna företagen i 122:an Lantliv & Design för deras stora engagemang, deras vilja att samarbeta och deras insatser för att hålla landsbygden levande för boende och besökande.

Årets nätverkare 2019

Malte Sandberg intervjuas av Jennifer Carlsson och Sebastian Karlsson

Malte Sandberg

Under 2019 skapade Malte Sandberg begreppet ”Miljöfika”. Han arrangerade miljöfika på ett antal företag i kommunen med syftet att informera om miljöarbetet på olika företag och på så sett sprida idéer, praktiska råd och tankesätt. Miljöfika är numera ett etablerat nätverkstillfälle som bidrar till bättre miljö och bättre företagande.

Malte är initiativrik, positiv och mån om att Tingsryd ska vara en attraktiv och miljövänlig kommun.

Som ordförande i Hållbara Hästkrafter har han varit den drivande kraften i Tingsryds Rallysprint under ett antal år och har i den rollen både sett vikten av att samarbeta med de lokala idrottsföreningarna och de kringliggande företagen.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Maltes stora engagemang.

Årets nätverkare 2018

Jørgen Johansen intervjuas av Jennifer Carlsson

Jørgen Johansen

Jørgen har aktivt valt att nätverka, t ex på bostadsmöten, med centrumutveckling

i Tingsryd och för ett rikare fiske och friluftsliv i sjön Åsnen.

Jørgen är drivande, positiv och mån om att Tingsryd ska vara en attraktiv kommun. Som mäklare är Jørgen en viktig del i Tingsryds utveckling och genom sina kunder i in- och utland samt sitt arbete med Danska Torpare är han en bra ambassadör för kommunen.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Jørgens stora engagemang.

Årets nätverkare 2017

Jimmy Olsson

Jimmy har aktivt valt och är positiv till att nätverka, t ex på frukostmöten och bostadsmöten.

Han är med i Vi Företagares inköpsnätverk och samverkar dessutom genom Specialsnickeriet med Teknikcollege.

Jimmy är mån om att Tingsryd ska vara en attraktiv kommun och genom Almis utvecklingsprogram Växarena har han även synts regionalt.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Jimmys stora engagemang.

Årets nätverkare 2016

Jennifer Carlsson och Emma Elheim Karlsson intervjuas av Mats Malmhav

Emma Elheim Karlsson och Jennifer Carlsson

Emma Elheim Karlsson och Jennifer Carlsson har vidareutvecklat idén om ett ungt nätverk och fört ut den i verkligenheten.

De har på ett drivande och alltid positivt sätt jobbat för att den yngre generationen av företagare och ledare i Tingsryds kommun numera regelbundet träffas och nätverkar.

Emma och Jennifer jobbar både lokalt och regionalt, är mycket engagerat i samarbetet mellan skola och näringsliv och är dessutom oerhört måna om att Tingsryd ska vara en attraktiv kommun.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna deras stora engagemang.

Årets nätverkare 2015

Denis Lodge

Denis Lodge deltar mycket aktivt i flera nätverk – men är också med och skapar nya.

Som idéman till nätverket av yngre företagare, som upphovsman till kompetensmatrisen TS Matrix, som mycket aktiv i Vi Företagare och inte minst som mycket mån om och drivande i att Tingsryd ska vara en attraktiv kommun är han en oerhörd tillgång för näringslivet.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna hans äkta, raka och smittsamma engagemang.

Årets nätverkare 2014

Anders Borgehed

Anders Borgehed är nätverk personifierad.

Hans engagemang som näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun har varit långt utöver vad som kunnat förväntas av en vanlig löntagare. Han har bidragat till att göra Tingsryd mera attraktivt och han är på flera sätt ”Made in Tingsryd”.

Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna hans äkta och smittsamma engagemang – och vi hoppas och tror, att han trots nya utmaningar fortsatt kommer att involvera sig starkt lokalt.