Aktiviteter

Upphandlingsmöten, bostadsmöten och nätverksträffar är just nu prioriterade aktiviteter.

Har du önskemål om något särskilt? Kontakta gärna Anne Sommer på kontor@viforetagare.com.

Alla aktiviteter framgår av kalendern och beskrivs i detalj i Vi Företagares nyhetsbrev.