Vi Företagare anser att vi som företagare har ett medansvar för Tingsryds kommuns fortsatta utveckling och tillväxt.

Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi göra skillnad genom att fungera som en viktig samarbetspartner och remissinstans till kommunen. Med dialog kan vi påverka, driva förändrings- och utvecklingsarbete och förbättra näringslivsklimatet.

Styrelsen och vår verksamhetsledare jobbar aktivt med detta, men det är tillsammans med våra medlemsföretag som nätverk skapas, idéer uppstår och insikter sprids.

Posted on Categories .