Bli en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många. Som medlem i Vi Företagare har du möjlighet att delta i en serie av tre fysiska seminarier med fokus på hur du attraherar, utvecklar och behåller personal för att bli en attraktiv arbetsgivare och trygga bolagets utveckling och tillväxt. Seminarierna arrangeras i samarbete med Almi Kronoberg och är kostnadsfria för dig.

Torsdag 15 sep 9-12 + lunch (vecka 37) Attrahera + Rekrytera

Torsdag 29 sep 9-12 + lunch (vecka 39) Utveckla + Behålla

Fredag 7 oktober 9-12 + lunch (vecka 40) Avveckla + summering

Posted on Categories .

Årets nätverkare

Lotta Brorsson

2021 var ett pandemins år och begreppet nätverkande tog sig nya former.

Lotta Brorsson nyttjade möjligheterna i sociala media för att skapa inspiration, energi och nya samarbeten. Hon såg till att inte bara lyfta den egna verksamheten men också kollegor, konkurrenter och andra aktörer som alla verkar för ett attraktivt Tingsryd.

Arbetet blev bra exempel på att nyttja redan existerande kontakter, att dela med sig – men också om att ta emot och be om hjälp.

En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och Vi Företagare vill med detta pris uppmärksamma och belöna Lotta Brorsson för hennes stora engagemang, initiativrikedom och positivitet.

Posted on Categories .