Årets Nätverkare

Mycket är upp och ner för tillfället och årets näringslivsgala påverkas tyvärr som allt annat. Vi ställer inte in men vi måste ställa om. Galagruppen jobbar på ett alternativt firande, för fira ska vi så klart!
Vi återkommer med mer information inom kort. Under tiden är det dags att nominera till alla priser som kommer att delas ut på Årets Näringslivsgala.

För Vi Företagares pris gäller följande:

Vi nätverker varje dag – antigen medvetet eller utan att fundera synnerligen på det. När vi träffas, pratar i telefon, skriver mails mm.

Ett nätverk kan ge inspiration, energi, nya kontakter/kunder/ samarbetspartner och på sikt ge ökat intjäning eller reducerade kostnader.

Nätverk är inte om hur många man känner men mera om vem man känner. Oftast tänker man på nätverk som ett sätt att bygga nya relationer men att nyttja redan eksisterande kontakter kan oftast vara lika nyttigt om inte mera.

Nätverk är i själva verket både om att vara bra på att dela med sig av erfarenheter, kunskaper och kontakter – men också om att ta emot och be om hjälp.

En duktig nätverkare ser fördelen i att gynna andra och detta vill Vi Företagare gärna uppmärksamma med priset som Årets nätverkare!

Kriterier för nominering:

  • Ha ett stort nätverk och aktivt använda detta
  • Aktivt delta i lokala möten och evenemang
  • Vara känd av många företagare lokalt men också gärna regionalt
  • Vara drivande och positiv
  • Aktivt medverka till att Tingsryd är ett attraktivt ställe att driva företag
  • Aktivt hjälpar andra och delar med sig.

Hur nominerar du?

Skicka ett mejl till kontor@viforetagare.com med en enkel motivering senast 15 februari 2021.

Posted on Categories .