Medlemspriser på hyra av staplare och truckar.

Ett av Vi Företagares mål är att lyfta fördelarna med att nätverka. Föreningen nätverkar både med externa aktörer som kommunens bildningsförvaltning och andra företagarföreningar, men också internt med medlemsföretagen genom bland annat HR-nätverket och Inköpsnätverket.

I Inköpsnätverket har vi från början fokuserat på hur ett samarbete kring inköp kan gynna alla medlemsföretag – inte bara de som aktivt deltar i våra nätverksmöten men alla – oavsett storlek.

Vi kan nu erbjuda medlemsföretagen i Vi Företagare möjligheten att ta del av ett förmånligt rentalavtal som föreningen har upprättat med Sydtrade Truckar AB kring staplare och truckar.

Vi har jämfört ett antal leverantörer på både priser och service. Förutom fördelaktiga priser har en viktig parameter varit att en samarbetspartner kunna erbjuda en snabb inställelsetid vid akuta behov av reparationer. Sydtrade Truckar AB erbjuder ett antal förmånliga alternativ inom två märken: Mitsubishi och Hangcha och en inställelsetid vid akuta behov av reparationer på 3 timmar på dagtid.

Kontakta gärna Anne Sommer på kontor@viforetagare.com / mobil 0703 37228 om du vill veta mer.

Posted on Categories .