Har du fått årets enkät om företagsklimatet?

Den 2 januari skickade Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv ut den årliga enkäten om det lokala företagsklimatet.

Resultatet används i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Tingsryds kommun.

Om du fått enkäten vill vi gärna uppmana dig att ta några minuter och besvara frågorna.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar!

Läs mer om enkäten på www.foretagsklimat.se

Posted on Categories .