En Smart Framtid

Vi tipsar om Svenska ESF-rådets och Socialfondens nya podd, En Smart Framtid, där de djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till deras områden.

Här får du möta experter, forskare och kunniga företrädare och lyssna till deras reflektioner kring nya rapporter och analyser. Ämnen är bla.:

  • Äldre i arbetslivet. I första avsnittet av En smart framtid pratar man om äldre i arbetslivet. Livslängden bland svenskar ökar och med det kommer förslag om höjd pensionsålder. Om alla ska bli 100 år, kan vi då träda in på arbetsmarknaden vid 28 och ut när vi är 65? Samtidigt visar undersökningar att ålder blir en negativ faktor för arbetssökande redan från fyllda 40 år.
  • Lika rättigheter och möjligheter. Om hur #metoo visade på hur utbredd diskriminering är, och om lyckade projekt för att minska diskriminering i arbetslivet.
  • Digitalisering. Vad för utvecklingen av robotar och AI med sig? Försvinner jobben eller kommer det kanske nya arbetsuppgifter? Hur kommer vårt framtida yrkesliv se ut?
  • Utblick 2050. 2 av 3 barn som börjar skolan till hösten kommer i framtiden att arbeta inom yrken som idag ännu inte existerar. Hur rustar man den kommande arbetskraften inför detta, och vems är ansvaret?
  • Integration. Besök på Järvaveckan och samtal om integration med Sahhanim Yildiz Cernvall och Andrea Bengtsson från det lyckade integrationsprojektet YFI.
  • Ekologisk hållbarhet. Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC och Fredrik Moberg, kommunikationsrådgivare vid Stockholm Resilience Centre pratar om hur företag kan arbeta mer hållbart, både ekologiskt och socialt.
  • Näringsliv och breddad rekrytering. Vi lever i ett samhälle där vi inom flera yrkesområden skriker efter personal samtidigt som många människor, som av olika anledningar tillhör en mer utsatt grupp, går utan arbete. Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells och Farzad Golchin, VD på Novare Potential delar med sig av tankar och goda idéer om hur vi kan få in dessa människor i arbetslivet.

Flera avsnitt kommer. Länk till hemsidan

Med önskan om en skön sommar!

Posted on Categories .