Framtidsspaning

20 april kan du få internationell inspiration och kunskap – på hemmaplan!

Tingsryds kommun inbjuder till konferens och workshop i syfte att utifrån svensk och internationell forskning ge bidrag till möjliga utvecklingsvägar för Tingsryd och indirekt andra kommuner i regionen.

Tillsammans med inbjudna forskare kommer representanter för olika verksamheter i kommunen och regionen tillsammans med deltagarna före en aktiv och kvalificerad diskussion.

Under dagen har du möjlighet att lyssna på bland annat Dr Herrschel från Westminister University London, som forskar om den pågående utvecklingen till allt starkare cityregioner som exempelvis Öresund – och hur det kan påverka vi som befinner oss på avstånd från starka centra.

Se hela programmet här och köp biljetter här.

Du är mycket välkommen att ta med en kollega eller samarbetspartner.

 

Posted on Categories .