Höstfest i Tingsryd med öppet hus

Vi Företagare och Tingsryds Handel i samarbete med Wasaskolan, Jitech, Specialsnickeriet och Orthex (Hammarplast) vill under lördag 7 oktober informera om hur framtiden ser ut inom industrisektorn i allmänhet och för företagen i Tingsryd i synnerhet.

Vi vågar påstå att vi har en världens modernaste maskinparker och förmodligen bland de mest kompetente medarbetarna i sydostregionen.

Vi ser i dagsläget att det är brist på kvalificerade medarbetare och att bristen ökar framåt samt att vi behöver rekrytera fler tjejer till teknikföretagen. Av bland annat dessa anledningar är vi aktiva inom Teknikcollege, Wasaskolans Industritekniska program, Teknikprogram och TE4 Gymnasieingenjörsutbildning. Med aktiv syftas att vi är med och påverkar utbildningsinnehåll, lärare och elever för att de ska erhålla en utbildning med så hög kvalitet som möjligt, dvs. målet är att eleverna skall vara anställningsbara efter avslutande studier.

Av erfarenhet vet vi att de studenter som kommer från Wasaskolan i allmänhet har hög kunskap och kvalitet vilket förenklar rekryteringen avsevärt. Wasaskolan, Jitech, Specialsnickeriet och Orthex bjuder därför in årskurs 8 och 9 elever med förälder på öppet hus där man informerar om framtiden samt ger en uppfattning om hur moderna industriföretag inom områdena plast, trä och metall ser ut.

På Wasaskolan informeras om Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Gymnasieingenjörsutbildningen och de nya valbara kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik samt övriga program på Wasaskolan som Naturvetenskapliga programmet, Barn och Fritidsprogrammet, Vård och Omsorgsprogrammet och Samhällsvetenskapliga programmet. Under öppet hus finns elever och personal tillgängliga för att svara på frågor kring utbildningen och framtidsutsikter.

Öppet hus lördag 7 oktober på:
Jitech Kl. 9.00 – 14.00
Specialsnickeriet AB – Tingsryd Kl. 10.00 – 14.00
Wasaskolan i Tingsryd Kl. 10.00 – 13.00
Orthex Kl. 10.00 – 14.00

Vi Företagare finns på Storgatan lördag kl. 10.00 – 14.00. Välkommen!

Posted on Categories .