Digitalisering och digital transformation

Digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande kraft vi sett sedan industrialiseringen. Den påverkar allt vi gör och ger oss möjligheter att göra saker på helt nya sätt. Dessutom kan vi göra helt nya saker.
Målet för den Svenska digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringen möjligheter. Är vi det? Har vi gjort allt om står till buds för att utvecklas på bästa möjliga sätt i digitaliseringen kölvatten?
Jan Gulliksen ledde Digitaliseringskommissionen mellan 2012-2016 och är nu med i regeringens digitaliseringsråd. Han kommer att dela med sig
av sina lärdomar av arbetet med digitaliseringksommissionen och hur Sverige bäst hanterar digitaliseringen.

Växjös Näringslivschef Thomas Karlsson och Regional Utvecklingsdirektör Christel Gustafsson medverkar för att berätta om de gemensamma insatser som nu görs för att landa en digitaliseringsmyndighet i Kronoberg.

Välkomna till den andra träffen i datavetenskapens seminarieserie om digitalisering.

Titel: Digitalisering och digital transformation
Föreläsare: Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion, KTH
Övriga medverkande: Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun, och Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg
Plats: Sal Linné, H-huset, Växjö. Seminariet kommer även att sändas via webben.
Anmälan: Senast måndag 29 maj via https://goo.gl/forms/uHg2AHLIakUrnr243

Plats: Sal Linné, H-huset, Växjö

Tid: 1 juni. kl. 16.00 – 18.00

Posted on Categories .